Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

2023-05-31   จำนวนการดู 193 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอกผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑) เป็นผู้กล่าวรายงาน


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์) กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลกรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการลูกเสือพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยังเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 1,145
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 300,506