Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน ๑๑ อัตรา

2023-06-01   จำนวนการดู 215 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แสดงความยินดีและพบปะกับผู้ ที่สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ อัตรา ๖ กลุ่มวิชา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แสดงความยินดีพร้อมพบปะผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ อัตรา ๖ กลุ่มวิชา ดังนี้สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ อัตรา , ดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา, ศิลปศึกษา จำนวน ๑ อัตรา , สังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และสุขศึกษา จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ - ๔ และ สพม.บุรีรัมย์ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวถึงวิถีการรับราชการประสบการณ์ในการทำงานต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความรักในวิชาชีพ ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีจิตอาสาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครูผู้ช่วยทราบ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 138
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,260