Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค

2021-08-28   จำนวนการดู 200 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธาน Cluster เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค

 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธาน Cluster เขตตรวจราชการที่ ๑๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกและนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ WebEx ณ ห้องประชุมสุขสมใจ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ และห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธาการศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วย


ประเภทสถานศึกษาและครูต้นแบบ ร่วมการคัดเลือก ดังนี้ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป.เลย เขต ๒ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และโรงเรียนตระการพืชผล สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ คณะกรรมการประกอบด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายประจักษ์ สระแก้ว รอง ผอ.สพป.สุรินท์ เขต ๑ นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๑


สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม.สกลนคร โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ และโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร คณะกรรมการประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา นายวัชรา สามาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุรินท์ นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ


รางวัลครูต้นแบบระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ คือ ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพิมพา พรหมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต ๒ นายมานิตย์ ประธาน โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต ๓ นายลิขิต กาลีพล โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติคาร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นางสาวพรพิมล ทะคำวงษ์ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๔ และ นายณัฐพัฒน์ คำถาวร โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ คณะกรรมการประกอบด้วย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ และนางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 19
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,509