Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

2021-09-17   จำนวนการดู 201 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑-ปพ.๓) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑-ปพ.๓) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นายทะเบียนด้านการวัดประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ได้ถูกต้อง สามารถจัดทำหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) ได้ถูกต้อง สามารถจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และสามารถกรอกข้อมูลการรายงานในระบบได้ถูกต้อง


ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายทะเบียนโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา นายพุทธวัฒน์ ประจัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานทดสอบทางการศึกษา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาแจ้งว่ามีการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ของโรงเรียนในสังกัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่โรงเรียนต้องจัดทำขึ้น เพื่อใช้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้แก่บุคลากรของสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานวัดผลและงานทะเบียน จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑-ปพ.๓) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 478
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,737