Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2024-05-09   จำนวนการดู 217 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพิ่มเติมในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ไม่ทนแต่การทุจริต วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ร่วมประชุมประชุมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานครั้งนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 153
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,571