Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

2022-03-16   จำนวนการดู 297 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี” เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกฝนให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาเป็น เกิดความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม และมีจิตอาสา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี” โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกฝนให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะจากกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม เกิดจิตอาสา ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีโอกาสได้ใช้ความคิดจากการลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


สถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่าสังคมของชุมชนและประเทศชาติ ขาดซึ่งระเบียบวินัย ขาดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้นมาในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบวินัย สร้างความรัก ความสามัคคี ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมสมาชิกได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ แก้ปัญหาได้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเยาวชน จากการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง จะสามารถพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีได้ในอนาคต ส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 539
เมื่อวาน 603
เดือนนี้ 8,553
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 22,641
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 359,281