Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-07   จำนวนการดู 258 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT , NT , O-NET และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท

 

เมื่อวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการประจำกลุ่มโรงเรียน ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT , NT , O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรการประชุม กำหนดไว้ ๓ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอง RT , NT , O-NET , กิจกรรมจัดทำและนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ซักถาม พร้อมให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนนำเสนอแผนการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ หว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ


การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้นั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศการศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องร้อยรัดกันทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือแนะนำแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยยึดแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีความคาดหวังว่ากิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ จะได้เครื่องมือ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประสานความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก ๓ ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้น การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอ จึงได้กำหนดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้นมาในครั้งนี้ (อภิรักษ์ จันทวี/ธนกฤต ปัจจัย : ภาพ)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 85
เมื่อวาน 199
เดือนนี้ 602
เดือนก่อนหน้า 11,745
ปีนี้ 26,435
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 362,621