Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ

2022-07-03   จำนวนการดู 287 ครั้ง

 

นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธ ควบคู่คุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธ ควบคู่คุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาแนวพุทธควบคู่คุณธรรม ผ่านกิจกรรมประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน พัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ รายงานข้อมูลในระบบเพื่อรองรับการประเมิน KRS การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการในหลักสูตรบูรณาการในวิถีชีวิต และลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ ตามหลักนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาครู ผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ มีความรู้คู่คุณธรรม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังต่อไป ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.บุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 566
เมื่อวาน 603
เดือนนี้ 8,553
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 22,641
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 359,308