Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน

2023-05-11   จำนวนการดู 268 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การดำเนินงานโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๒ โรงเรียนเพื่อเสนอแนะในการดำเนินการเบิก-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 89
เมื่อวาน 199
เดือนนี้ 602
เดือนก่อนหน้า 11,745
ปีนี้ 26,435
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 362,625