Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

2023-09-04   จำนวนการดู 147 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้ รับทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน PA (การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และการประเมินอัตราจ้าง ทุกตำแหน่ง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมประชุม


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้ รางวัลครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รางวัล , รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งกำลังแรงกาย แรงใจเพื่อเด็กนักเรียน ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี อ่านออก เขียนได้ คิดเลข เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 84
เมื่อวาน 199
เดือนนี้ 602
เดือนก่อนหน้า 11,745
ปีนี้ 26,435
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 362,620