Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-09-07   จำนวนการดู 220 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสู่อาชีพให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพ ทั้งด้านความประพฤติ การปฏิบัติต่อวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปผลการศึกษาดูงาน


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและมองเห็นความสำคัญถึงความรู้ ความสามารถ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ความอุตสาหะ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพผู้เรียน มาอย่างต่อเนื่อง จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพ ทั้งในด้านความประพฤติและด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 84
เมื่อวาน 199
เดือนนี้ 602
เดือนก่อนหน้า 11,745
ปีนี้ 26,435
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 362,620