Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

2023-11-28   จำนวนการดู 209 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ภายนอกสถานศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ร่วมขับเคลื่อนดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จาก สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สพม.บุรีรัมย์ และสถานศึกษา พื้นที่ออกตรวจ สวนสาธารณะในและนอกเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมกัน ทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในช่วงเทศกาลดังกล่าว จึงมอบหมายบุคลากรในสังกัดร่วมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ร่วมออกตรวจ ติดตาม และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ สถานที่เฝ้าระวังในจังหวัดบุรีรัมย์


ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศมร.ศธจ.) โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดการออกตรวจ เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อดูแลป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยพิธีเปิดการออกตรวจ ติดตามและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาออกตรวจตามบริเวณ ดังนี้ คลองละลม ลูกที่ ๔ (บริเวณการจัดงานลอยกระทง), อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก, เทศบาลตำบลอิสาณ, อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด, ห้างสรรพสินค้า และจุดเสี่ยง/สถานที่เสี่ยง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 218
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,148