Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

2023-08-11   จำนวนการดู 557 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง


การดำเนินการครั้งนี้ มีโรงเรียนร่วมส่งผลงานคัดเลือก จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ , กิจกรรมคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผู้บริหาร , กิจกรรมคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ครูผู้สอน , กิจกรรมบริษัทสร้างการดี , กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ , กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 35
เมื่อวาน 446
เดือนนี้ 11,601
เดือนก่อนหน้า 11,781
ปีนี้ 130,014
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 323,872