Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

การป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy พ.ศ. 2566

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี พ.ศ. 2566

 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ. 2566

             การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาทางจริยธรรม

             แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและการประพฤติตนทางจริยธรรม

             กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2566

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 307
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,237