Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

การป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy พ.ศ. 2566

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี พ.ศ. 2566

 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ. 2566

             การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาทางจริยธรรม

             แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและการประพฤติตนทางจริยธรรม

             กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2566

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 468
เมื่อวาน 464
เดือนนี้ 6,363
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 45,476
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 382,045