Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

ข่าวกิจกรรม

ที่ หัวข้อ วันที่
51

มอบกล้าไม้ให้โรงเรียน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

2021-07-30
50

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2021-07-30
48

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2021-07-29
47

๒๘ กรกฎาคม รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

2021-07-28
46

รร.อนุบาลลำปลายมาศ จัดทำเตียงสนามมอบให้ รพ.ลำปลายมาศ

2021-07-28
45

ผอ. เขต มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-27
44

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-23
43

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-21
42

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล มอบสิ่งของศูนย์กักกันและโรงพยาบาลสนาม Cluster บ้านเสม็ด

2021-07-20
41

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online

2021-07-20
40

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-19
39

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-19
38

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมคณะทำงานการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-16
37

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคลินิกออนไลน์ KRS

2021-07-15
35

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

2021-07-15
34

โครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-07-12
33

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร.

2021-07-09
32

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

2021-07-08
31

การพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูจังหวัดบุรีรัมย์

2021-07-07
30

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาในรอบ ๖ เดือน

2021-07-06
28

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-06
27

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ระดมสมองออกแบบ “1 PDR MODEL”

2021-07-06
25

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2021-07-05
24

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-07-02
23

รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบสถานที่กักตัวโควิด-19

2021-07-01
22

ผอ.เขต ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบายแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน

2021-06-30
21

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-06-30
20

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

2021-06-28
19

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

2021-06-26
18

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ครูแกนนำชั้น ป.๑-๓

2021-06-25
17

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓

2021-06-25
11

การประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-06-24
10

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2021-06-24
9

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น โครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง+++

2021-06-22
8

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาภาษาไทย คณิตศาสตร์ กระบวนการ “ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์”

2021-06-17
7

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศ ติดตามการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL&PLC

2021-06-16
6

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

2021-06-14
5

ครู สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

2021-06-12
4

โรงเรียนประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวนโยบายก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

2021-06-12
3

กองทัพบก ดูแลห่วงใย … ใส่ใจประชา “ทหารจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน”

2021-06-10
2

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

2021-06-10
1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรับนโยบาย รมต. ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2021-06-09
ที่ หัวข้อ วันที่

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 216
เมื่อวาน 363
เดือนนี้ 9,754
เดือนก่อนหน้า 9,754
ปีนี้ 16,166
ปีก่อนหน้า 0
ยอดเข้าชมทั้งหมด 16,382