Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

2023-08-11   จำนวนการดู 560 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง


การดำเนินการครั้งนี้ มีโรงเรียนร่วมส่งผลงานคัดเลือก จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ , กิจกรรมคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผู้บริหาร , กิจกรรมคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ครูผู้สอน , กิจกรรมบริษัทสร้างการดี , กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ , กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 158
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,576