Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2021-12-01   จำนวนการดู 189 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด

 

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบขประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า ตามความจำเป็น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนทั่วไป ๑๕๖ โรงเรียน (ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา กรอบวงเงินรวม ๓,๗๔๐,๒๐๐ บาท , สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม กรอบวงเงินรวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท, อาคารขนาดใหญ่ {งบผูกพัน} จำนวน ๑ หลัง) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๔๕ โรงเรียน (ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา ๒,๓๗๔,๒๐๐ บาท , สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ๑๘,๑๘๐,๙๐๐ บาท , อาคารขนาดใหญ่ {งบผูกพัน} จำนวน ๑ หลัง) และบ้านพักครูตามนโยบายฯ (ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิมเพื่อใช้เป็นบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง) โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 21
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,511