Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำเภอชำนิ

2021-12-02   จำนวนการดู 195 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำเภอชำนิ (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) เพื่อความเข้าใจแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน และนายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบนโยบายในการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดสรรอัตรากำลัง การทำผลงานวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และกฎเกณฑ์ของทางราชการ


นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มโรงเรียนชำนิ๑-๒ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและควรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้ รางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา , รางวัล Best Practice ครูผู้สอน นายอาคม ชนะจิต และนางสาวปวีณา ท้าวยา โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ รางวัลบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ประกอบด้วย เด็กชายกนกพล ขันอาสา เด็กหญิงกนกวรรณ พวงจำปี เด็กหญิงนภัสกร แก้วพาปราบเด็กหญิงสุพิชญนันท์ คงบุญ ครูผู้สอน นางวาวสุพิทชา อนันตภักดิ์


ในการนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล นางชิดชนก แกล้วกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) ได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวันนี้ตั้งจุดบริการ ณ โรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 153
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,514