Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและเปิดป้ายอาคารตรีศึกษา

2021-12-15   จำนวนการดู 378 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและเปิดป้ายอาคารตรีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๒๓,๐๐๐ บาท

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและเปิดป้ายอาคารตรีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๒๓,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ซึ่งวันนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรและขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมี ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ร่วมแสดงความยินดี


โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๔ บ้านหนองปรือ ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและแรงงานช่วยกันก่อสร้าง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ นายอุดม ไชยอุดม เป็นครูใหญ่คนแรก ครูประจำการ ๓ คน นักเรียน ๘๕ คน จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ ๔ ปี เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านสวัสดี บ้านหนองปรือ และบ้านโคกเพ็ก ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๑ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๙ คน นายวิทยา สุทธิ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 9
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,560