Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2021-12-24   จำนวนการดู 340 ครั้ง

 

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ออกตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการเงิน การบัญชีการบริหารพัสดุ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ , ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕ แห่ง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 200
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,871