Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดระดับปฐมวัย

2022-04-30   จำนวนการดู 394 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย (SIM) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมส์การศึกษา ระดับปฐมวัย ร่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมส์การศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ความอนุเคราะห์สถานที่จาก นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย (SIM) โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการครูที่สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรม


ระดับปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมไปพร้อม ๆ กัน เป็นช่วงวัยที่จะต้องปลูกฝังและดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิตต่อไปในอนาคต การจัดการเรียนการสอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาเด็กช่วงปฐมวัย


ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านกายภาพและดิจิทัล ซึ่งสื่อดิจิทัลได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย มักนิยมใช้สื่อดิจิทัลมาจัดการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในรูปของเกมส์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานเรียนรู้อย่างมีความสุข เกมส์ออนไลน์และออฟไลน์ ที่นิยมใช้ Application ต่าง ๆ ช่อง youtube


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญของการสร้างพื้นฐานของเด็กระดับปฐมวัย เพื่อเป็นรากฐานที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และพัฒนาต่อไปในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย (SIM) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมส์การศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ ๑ ขึ้นมาในครั้งนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 165
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,583