Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2022-05-10   จำนวนการดู 203 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน จำนวน ๔๑ โรงเรียน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน (คงสภาพครั้งที่ ๒) รอบที่ ๓ จำนวน๑๗ โรงเรียน , โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน (คงสภาพครั้งที่ ๑) รอบที่ ๒ จำนวน ๙ โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน รอบที่ ๑ จำนวน ๑๕ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๑ โรงเรียน ภายในพิธีประกอบด้วย ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) , วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) และคณะทำงาน โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นเกียรติฯ และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ผ่านการประเมิน จำนวน ๔๑ โรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทานออกไปอย่างไม่มีกำหนด ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้นมาในวันนี้ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 493
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,752