Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ขับเคลื่อนกระบวนการ Active Learning การศึกษาปฐมวัย

2022-05-11   จำนวนการดู 391 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย สามารถบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเพื่อให้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ โรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย เป็นฐานในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มละ ๑ คน รวม ๒๐ คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ และโรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย จำนวน ๒๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำปฐมวัย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้าโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย เรื่อง การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในแผนการจัดประสบการณ์


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในแผนการจัดประสบการณ์ และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ โรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย เป็นฐานในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567