Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2022-06-06   จำนวนการดู 195 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมทางไกลผ่านช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมทางไกลผ่านช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ส่งผลต่อพัฒนาการอย่างชัดเจน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันฟื้นฟูให้แก่เด็กปฐมวัย มีสู่พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการปูพื้นฐานที่ส่งต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น จำเป็นจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีวินัย คุณธรรม และค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 5
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,495