Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี

2022-07-07   จำนวนการดู 355 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ น่าทำงาน ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ พร้อมดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสำนักงาน และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน ห้องทำงาน ปรับบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานและดำเนินกิจกรรมตามมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน หลักการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากรในสำนักงานทุกคน สอดคล้องกับกิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ) ทำให้การพัฒนาองค์กรเกิดความสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567