Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

2022-08-06   จำนวนการดู 327 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบบูรณาการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ Active Learning สำหรับครูผู้สอนชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบบูรณาการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ Active Learning สำหรับครูผู้สอนชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันออกแบบ วางแผน สร้างนวัตกรรมและนำไปปฏิบัติพัฒนานักเรียนให้ได้รับทั้งความรู้ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาทักษะ ในด้านต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CIVID-19) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ รวมไปถึงการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งได้รับความเครียดจากากรที่โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากเรียนที่โรงเรียน เปลี่ยนเป็นมาเรียนที่บ้าน รวมถึงความไม่พร้อมในบรรยากาศทางการเรียน ทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนไม่อาจตอบโจทย์การพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือความต้องการในรายบุคคล ทำให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


กลุ่มโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ๑ นำโดย นายทองใบ สะอาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบบูรณาการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ Active Learning สำหรับครูผู้สอนชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 359
เมื่อวาน 204
เดือนนี้ 10,198
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 62,632
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 399,092