Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน

2022-08-12   จำนวนการดู 191 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำจัดการเรียนรู้ให้มีทักษะการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทักษะการสอนภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษตามหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้พบปะและให้กำลังใจคณะทำงาน ขอให้ช่วยกันระดมความคิด ร่วมกันออกแบบวิธีการสอน พัฒนาสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากเรียน อยากรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และนางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 23
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,513