Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โรงเรียนบ้านประคองชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีจังหวัดบุรีรัมย์

2022-08-31   จำนวนการดู 197 ครั้ง

 

โรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อำนวยการโดย นางสาวสำรวม คงสืบชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่านกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่านกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์” ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เด็กชายพสิษฐ์ เล็กประโคน และรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงดลยา ขาวสกุล , รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เด็กหญิงวริทยา สุขตะเคียน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ เด็กชายจุรายุ บุญผุย และ เด็กหญิงชนาศรี ลมชารัมย์ ครูผู้ฝึกสอน นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสำรวม คงสืบชาติ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


การประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่านกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีขึ้น เพื่อให้เกิดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ และมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหวังให้เกิดความรู้และความเข้าใจในบริบทของธรรมชาติ สัตว์ป่าและมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้ในระบบนิเวศ โดยการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์เกิดความรักและหวงแหน ช่วยดูแลนกกระเรียนพันธุ์ไทยให้อยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักนกกระเรียนพันธุ์ไทยและเดินทางมาเที่ยวชมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 493
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,752