Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษแห่งอนาคต

2022-09-24   จำนวนการดู 190 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ “เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษอนาคต” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน สามารถต่อยอดพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยาย ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ “เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษ แห่งอนาคต” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Active Learning ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน วิธีการหรือกระบวนการที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบและเผยแพร่ได้ พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล มี Best Practice ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งสามารถถอดบทเรียนให้โรงเรียนในสังกัดได้เป็นกระบวนการสู่ความสำเร็จ เป็นแบบอย่างและเผยแพร่เป็นโรงเรียนต้นแบบ และมีคุณค่าแก่การศึกษา อีกทั้งต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยการบ่มเพาะการเรียนรู้ของโลกใหม่ในการค้นหาศักยภาพในตัวตน Steam Education บูรณาการข้ามกลุ่มสาระสร้างความคงทนในการเรียนรู้ด้วย Unplugged Coding สู่สมรรถนะ Competency


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ “เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษ แห่งอนาคต” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Active Learning ๑ ขึ้นมาในวันนี้ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๐๑ คน และโรงเรียนที่มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๒๐ โรงเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายครรชิต มนูญผล อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครศรีธรรมราช และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 74
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,435