Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-11-27   จำนวนการดู 4158 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดง และกิจกรรมท้องถิ่นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักเรียน และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติ ประธานในพิธีเปิด นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดง ทักษะวิชาชีพ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาหลักสูตร


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี นอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนภัทรบพิตร วิทยาลังสงฆ์บุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) และหอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กิจกรรมการแข่งขัน ๑๗ กลุ่มสาระ มีทีมที่ร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๔ ทีม แบ่งเป็น สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๐ ทีม และสังกัดอื่น จำนวน ๔ ทีม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงเรียนสังกัดเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 230
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,160