Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การแข่งขัน “เมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๙” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-29   จำนวนการดู 347 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “เมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๙” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “เมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๙” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อสุขสภาพพนานามัยที่แข็งแรง สร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ฝึกความมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา แบ่งชนิดกีฬาออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ ฟุตบอล เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และกรีฑา โดยมี นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๑๔ โรงเรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567