Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-02-24   จำนวนการดู 545 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมและขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมและขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ประชุมร่วมกันพิจารณาประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู - ผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา การขออนุมัติโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างสังกัด และการกำหนดปฏิทินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 378
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,308