Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-19   จำนวนการดู 402 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗

 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุ้มครองเด็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแล เฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ในโรงเรียน ทั้งในด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก โดยอบรมวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)


ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมสหวิชาชีพ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระสัง , องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ และบ้านพักเด็กบุรีรัมย์) วิทยากรผู้ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ นางสาวนรมล มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 380
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,310