Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-19   จำนวนการดู 194 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗

 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุ้มครองเด็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแล เฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ในโรงเรียน ทั้งในด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก โดยอบรมวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)


ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมสหวิชาชีพ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระสัง , องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ และบ้านพักเด็กบุรีรัมย์) วิทยากรผู้ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ นางสาวนรมล มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 21
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,511