Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๖

2023-05-27   จำนวนการดู 351 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดทำเอกสารการขอรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๖ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๘ ราย เป็นข้าราชการครู จำนวน ๑๒๓ ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน กบข. เงิน กสจ. เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี นางสาวยุวนุช จงคลาดกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 178
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,849