Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๖

2023-05-27   จำนวนการดู 201 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดทำเอกสารการขอรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๖ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๘ ราย เป็นข้าราชการครู จำนวน ๑๒๓ ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน กบข. เงิน กสจ. เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี นางสาวยุวนุช จงคลาดกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 1,080
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 300,441