Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

2023-06-11   จำนวนการดู 196 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับ-มอบอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับ-มอบอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายธีระชัย ขันธิกุล กรรมการ รองเลขาธิการและผู้ช่วยรองเหรัญญิกมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมมือกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อยอดโครงการฯ ด้วยการสนับสนุนและให้องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสานต่อความร่วมมือและเจตนารมณ์ ที่จะสร้างภาวะโภชนาการ และสุขภาพที่ดีให้เด็กไทยอย่างต่อเนื่อง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 155
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,277