Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองบุรีรัมย์

2023-06-14   จำนวนการดู 195 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” เขตพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “ผอ.เขต พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อพบปะ มอบนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และชี้แจงแนวทาง กุลยุทธ์ จุดเน้น บทบาทหน้าที่ รวมทั้งภารกิจ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี และผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ชี้แจงรายละเอียดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางหารศึกษาให้ที่ประชุมได้ทราบ พร้อมนี้ นายมานะ อักษรณรงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นเกียรติประวัติ โดยได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมสำหรับผู้สร้างผลงานดีเด่นควรค่าเป็นแบบอย่างที่ดี และได้ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อเด็กนักเรียนด้วยความทุ่มเทเสียสละ ทั้งกำลังแรงกาย แรงใจ ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม และนายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดี

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 43
เมื่อวาน 670
เดือนนี้ 10,705
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,008
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,874