Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-06-18   จำนวนการดู 198 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างพลังแห่งการทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างพลังการมีส่วนร่วมแห่งการทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาตนเองและประบวนการทำงาน ตลอดทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและบุคลากร มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริหารจัดการที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ต่อไป มีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน ๘๒ คน กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สพป.จันทบุรี และโรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สังกัด สพป.ตราด โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย


นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า บุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานเทียบเท่าระดับการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาตนเองและองค์กร เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ให้ทันเหตุการณ์ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่งผลให้ความความรัก สามัคคี สามารถพัฒนางานใหน้าที่ให้มีปสะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 106
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,228