Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-06-18   จำนวนการดู 388 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างพลังแห่งการทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างพลังการมีส่วนร่วมแห่งการทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาตนเองและประบวนการทำงาน ตลอดทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและบุคลากร มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริหารจัดการที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ต่อไป มีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน ๘๒ คน กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สพป.จันทบุรี และโรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สังกัด สพป.ตราด โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย


นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า บุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานเทียบเท่าระดับการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาตนเองและองค์กร เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ให้ทันเหตุการณ์ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่งผลให้ความความรัก สามัคคี สามารถพัฒนางานใหน้าที่ให้มีปสะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 151
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,569