Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

2023-06-29   จำนวนการดู 193 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันภาษาไทยขึ้น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ และห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมแข่งขัน ด้านภาษาไทย ประกอบด้วย การคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , การแต่งคำประพันธ์ กลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ , การแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และการอ่านจับใจความสำคัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ซึ่งมีกลุ่มโรงเรียนในสังกัดได้ส่งผลงานนักเรียนเพื่อร่วมคัดเลือก จำนวน ๑๖๘ ผลงาน จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ และห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันภาษาไทยขึ้น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ และห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นหัวใจหลักของทุกวิชา หากนักเรียนเรียนรู้ภาษาไทยได้ดีแล้ว ก็จะสามารถเรียนกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้ดี เพราะนักเรียนต้องใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญ จึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการสอนภาษาไทยอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นนโยบายและภารกิจสำคัญยิ่ง สถานศึกษาต้องเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้ได้มาตรฐานและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทย ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสมารถด้านภาษาไทย และครูผู้สอนภาษาไทยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นแนวทางหนี่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างยั่งยืน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 151
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,273