Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

2023-07-03   จำนวนการดู 196 ครั้ง

 

สำนักงานงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สนามโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สนามโรงเรียนภัทรบพิตร อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่มเพราะนิสัย เยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองที่ดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมือง ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ดังนี้ (๑) ให้เป็นผู้มีวินัย รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง (๒) ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (๓) ให้เป็นที่รู้จักบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณะประโยชน์ (๔) ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ (๕) ให้เป็นที่รู้จักรักษา และส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับลัทธิการเมืองใด ๆ โดยมี นายทวี ทะนอก หัวสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑) เป็นผู้กล่าวรายงาน


นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือทั้งหลายมีความยึดมั่น ในคติพจน์ของลูกเสือ ปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ อย่างเหนียวแน่น กิจกรรมลูกเสือสามารถพัฒนาคน ให้เป็นพลเมืองดี อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และอยู่รอดปลอดภัย จากรอบด้าน ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้เป็นอย่างดี การมารวมพลังกัน เพื่อสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของเหล่าพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างดียิ่ง และเหล่าลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ที่มุ่งทำความดี ด้วยจิตอาสา โดยยึดมั่นในคำขวัญลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสาน ทำความดีด้วยหัวใจ” นับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และถาวรสืบไป ซึ่งควรจะดำรงไว้ เป็นสถาบันอันยึดมั่นของประเทศชาติ สถาบันดังกล่าวก็คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 39
เมื่อวาน 670
เดือนนี้ 10,705
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,008
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,870