Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

2023-07-03   จำนวนการดู 196 ครั้ง

 

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์) กล่าวแสดงความยินดีพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์) กล่าวแสดงความยินดีพิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนภัทรบพิตร อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวชื่นชมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสถานศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้อุทิศตนโดยปฏิบัติภารกิจ เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ การได้รับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน เป็นการประกาศเกียรติคุณแห่งคุณงามความดี ในการถวายงานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวชื่นชม ความรับผิดชอบในฐานะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการฝึกอบรมวิทยกรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสถานศึกษา จำนวน ๗๗ จังหวัด โดยวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสถานศึกษา ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้เป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จนมีจำนวนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกระจายทั่วทั้งประเทศ อย่างน่าภาคภูมิใจ ขอขอบคุณที่ได้ร่วมกันธำรงรักษาคุณงามความดีที่ปฏิบัติมา และรวมพลังทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้สัมฤทธิ์ผลสำเร็จดังเจตนารมณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้อย่างต่อเนื่องและสืบไป


พร้อมนี้ได้ฝากผู้บริหารสถานศึกษา และผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษา ทำหน้าที่ในการปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะสร้างจิตสำนึกสร้างตัวตนให้ลูกเสือทุกคน มีความเชื่อมั่นในความเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยให้ฝังลึกลงไปในจิตใจของลูกเสือ ให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตอาสาพระราชทานได้อย่างยั่งยืน และขอให้ทุกคนกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะสัญญาที่ได้มีต่อโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ประเทศชาติ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 155
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,277