Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มลำปลายมาศ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA

2023-07-05   จำนวนการดู 194 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณพ์และวิธีการ (Performance Agreement : PA) กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (Performance Agreement : PA) กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การบันทึกวีดิทัศน์ รวมทั้งการเขียนรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่เกิดจาการสอนตามไฟล์วีดิทัศน์ วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณพ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติให้สอดรับกับมาตรฐานและการปรับเปลี่ยนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยการนำเสนอผลงานจากการพัฒนาที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะและสมรรรถนะที่สูงขึ้นสอดคล้องต่อเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษามาใช้เป็นข้อตกลงในรอบการประเมินนั้น ๆ โดยระบบการประเมินวิทยฐานะ จะเป็นในรูปแบบออนไลน์ หรือ Digital Performance Appraisal (DPA) กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธี (PA : Performance Agreement) ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 111
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,233