Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ร่วมลงนาม MOU วัดและชุมชุมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

2023-07-05   จำนวนการดู 395 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงขยายผลไปสู่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้เกิดรูปธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน โดยมี นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธาน


พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้กลไก ๓ ๕ ๗ ประกอบด้วย “๓ คือ บวร บ้าน วัด ราชการ” ๕ กลไกการทำงาน คือ การประสานงานภาคีเครือข่าย การบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้ และการสื่อสารสังคม” ๗ ภาคีเครือข่าย คือ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน” ตามภารกิจของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประสานงานและบูรณาการในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ต่อไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567