Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-07-06   จำนวนการดู 396 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามคู่มือ

 

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อย่างเป็นธรรม ตามเกณฑ์คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้เกิดผลชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน “สพฐ. QUICK POLICY” ข้อที่ ๓ การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย เน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน โดยมีกรอบแนวคิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ.

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 156
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,574