Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

2023-07-07   จำนวนการดู 214 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้

 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ ครูออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ และเพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน


โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจ ใคร่รู้ และความกระตือรือร้นให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการและผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๘ โรงเรียน ผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุราชการ ลากออก และเปลี่ยนสายงานที่ยังไม่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย วิทยากรผู้ให้ความรู้ คณะศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 132
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,254