Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

2023-07-10   จำนวนการดู 190 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้อำนวยการกลุ่มได้ชี้แจงรายละเอียดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมประชุม


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้ รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน คือ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) และคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาร่วมขับเคลื่อนโครงการจนประสบผลสำเร็จ , รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับ สพฐ. , รางวัลสถานศึกษาที่ผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ , รางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจดัการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โดยได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งกำลังแรงกาย แรงใจเพื่อเด็กนักเรียน ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี อ่านออก เขียนได้ คิดเลข เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 144
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,266