Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณเชิงรุก (Coding)

2023-07-19   จำนวนการดู 246 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณเชิงรุก (Coding) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและส่งเสริมประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเชิงรุก (Coding) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และส่งเสริมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติในพื้นที่ คัดเลือกแบบอย่างที่ดี ด้านการบริหาร การส่งเสริม และนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้าน Coding ที่สามารถจัดเก็บเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะ และยกย่องเชิดซูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน โดยมีนางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) คณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม


ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และติดตามผลการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Coding ในโรงเรียน ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged ใน ๔ ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีครูส่งผลงานร่วมกิจกรรม ๔ ผลงาน และได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับประเทศ) จำนวน ๑ ผลงาน ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา


ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานจัดการประกวด CODING Achievement Awards ครั้งที่ ๒ และได้มีการเพิ่มการประกวดผลงานดีเด่นของผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แล่ะขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Coding ในพื้นที่ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 43
เมื่อวาน 670
เดือนนี้ 10,705
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,008
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,874