Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-07-21   จำนวนการดู 222 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

 

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน ณ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง พบว่าเนื่องจากมีสื่อเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักเรียน ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายอนันต์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตระหนัก และเห็นความสำคัญ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 131
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,253