Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

The Best Safety Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-07-24   จำนวนการดู 61 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (The Best Safety Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผล


นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถึงปลอดภัยในสถานศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการต่อไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 144
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,266