Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีมอบทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

2023-08-08   จำนวนการดู 125 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จำนวน จำนวน ๑,๔๘๘ ทุน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จำนวน จำนวน ๑,๔๘๘ ทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๘๒,๘๐๐ บาท ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้อุปการะ ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท , เด็กที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เรียนและเด็กพิเศษที่ไปเรียนไม่ได้ ทุนละ ๑,๘๐๐ บาท , เด็กที่เข้าโรงเรียนตั้งแต่ ศพค. (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) อนุบาลและประถมศึกษา ทุนละ ๒,๒๐๐ บาท , ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับอาชีวศึกษา ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท , ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยมี นายสมชาย โกแมน ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน


มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ประสานที่ทำงานร่วมกันด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสเท่าเทียมผู้อื่น ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 150
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,272