Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีมอบทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

2023-08-08   จำนวนการดู 340 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จำนวน จำนวน ๑,๔๘๘ ทุน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จำนวน จำนวน ๑,๔๘๘ ทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๘๒,๘๐๐ บาท ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้อุปการะ ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท , เด็กที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เรียนและเด็กพิเศษที่ไปเรียนไม่ได้ ทุนละ ๑,๘๐๐ บาท , เด็กที่เข้าโรงเรียนตั้งแต่ ศพค. (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) อนุบาลและประถมศึกษา ทุนละ ๒,๒๐๐ บาท , ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับอาชีวศึกษา ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท , ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยมี นายสมชาย โกแมน ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน


มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ประสานที่ทำงานร่วมกันด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสเท่าเทียมผู้อื่น ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 171
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,589