Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-08-09   จำนวนการดู 163 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. และ ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และ การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ฝากประเด็นหลัก คือ การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคล , การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จาก เหตุระเบิด อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โดยเน้นย้ำบนความไม่ประมาท สร้างวินัย ความรอบคอบแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เพิ่มความระมัดระวังตลอดเวลา , ก.ค.ศ.สร้างความเข้าใจเรื่องวิทยฐานะ หลักเกณฑ์ PA และการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์


นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมความพร้อมช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่ รองรับนโยบายในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลใหม่ , การจัดการเรียนการสอน ปรับวิธีการ รูปแบบ ให้สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียน จำนวนนักเรียน บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างคุ้มค่า , การขอจัดตั้งงบประมาณ ซักซ้อมความเข้าใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอจัดตั้งงบประมาณ เตรียมแผนงานโครงการล่วงหน้า ๑ ปี ออกแบบการทำงานในการขอจัดตั้งงบประมาณ ตามความจำเป็น เร่งด่วน ขาดแคลน (แผนงาน/แผนคน) , การดำเนินงานเน้นย้ำหลักการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ เอาภาระ มาเป็นพลัง ในการทำงาน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 370
เมื่อวาน 204
เดือนนี้ 10,198
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 62,632
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 399,103